Mest såldaBlogg RSS för Blogg

Tävling på vår Facebook-sida!

Chans att vinna presentkort för ett totalt värde av 1500 SEK!
2014-01-25 18:52

Haddox köpvillkor


Priser och Avgifter
De priser som anges på www.haddox.se anges inklusive mervärdesskatt (moms). Särskilda avgifter tillkommer för fakturaupplägg, paket som beställs mot Postförskott/Efterkrav samt för outlösta paket.

Upprättande av avtal om köp
Haddox varor beställs på www.haddox.se eller via vår kundtjänst. Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av Haddox via e-post till den e-postadress som du angivit vid beställningen. Genom beställningen accepterar du dessa Villkor. Haddox ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Kortbetalningar
Vi erbjuder säkra kortbetalningar genom våra samarbetspartners PayEx, Visa och MasterCard. När du betalar med kort förs du vidare från vår kassa till PayEx betalningsfönster där du genomför köpet. Vår partner PayEx uppfyller alla krav som krävs för PCI-DSS certifiering.

Faktura
Vi erbjuder fakturabetalning och delbetalning via vår samarbetspartner PayEx. Prövning sker via PayEx. Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgift, samt dröjsmålsränta enligt nu gällande referensränta.
För mer information om faktura och delbetalning, besök payex.se

Leverans
Våra leveranstider är beroende av våra leverantörer, vilket innebär att det kan ta 3-30 arbetsdagar för oss att skicka en beställning. Den i vissa fall längre leveranstiden rör framför allt de produkter som är handgjorda och som därför ibland tillverkas utifrån varje unik beställning. Om Haddox inte levererar inom 30 Arbetsdagar efter den dag då du gjorde din beställning, har du rätt att häva köpet.

Du meddelas via SMS eller brev när paketet kommit fram och hämtar paketet hos närmaste ombud. Mindre försändelser kan skickas direkt hem till din brevlåda. Vid uthämtning av försändelse ska giltig ID handling uppvisas.
Om en försändelse mot förmodan blir försenad kommer du kontaktas av kundtjänst. Givetvis har du då också alltid rätt att häva köpet.

Outlösta Paket/Försändelser
Vid outlöst paket mot postförskott eller faktura reserverar vi oss för att skicka en ersättningsavgift på 300 SEK. Avgiften motsvarar de kostnader som medförs av administration, frakt, returfrakt och hantering.  Ersättningsavgiften skickas i form av en faktura till adressen dit kunden är folkbokförd. Är paketet förbetalt kommer vi att dra av 300 SEK ifrån återbetalningen av returen istället för att skicka ut en faktura. Är beställningen mindre än 300 SEK uteblir återbetalning av returen. Vid utebliven betalning av straffavgiften skickas ärendet vidare till inkasso.

Ångerrätt
Du som konsument har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Vill du under denna tid returnera din vara för byte eller återköp ska du använda den medskickade retursedeln (har du tappat bort den, kontakta kundtjänst så skickar vi en ny). Ångerrätten gäller under förutsättning att varan hålls i väsentligen oförändrat skick.

Reklamation
Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Haddox eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Haddox har givit, kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till Haddox ska göras inom skälig tid, dock senast inom två månader. Vid reklamation, använd den medskickade retursedeln (har du tappat bort den, kontakta kundtjänst så skickar vi en ny). Haddox har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt.

Retur
Vid retur står du för risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. Kunden har rätt att öppna förpackningen och kontrollera varan. Varan ska vara oanvänd och skickas tillbaka i originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen.
För att möjliggöra en eventuell retur behöver du kunna påvisa köp och Haddox rekommenderar att du sparar orderbekräftelse och betalningsreferens som kvitto på ditt köp.

Återbetalningar
Ersättning för beställningar via kreditkort/direktbetalning återbetalas till det kort/konto som använts vid beställningstillfället. Ersättning för beställningar via kreditkort/direktbetalning återbetalas till det bankkonto kunden anger på returblanketten. Återbetalningen sker snarast möjligt från att vi har mottagit och godkänt din retur. Dock alltid inom 30 dagar.

Transportskador
Haddox ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid, dock senast inom två månader. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. Haddox rekommenderar att du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar Haddox kundtjänst.

Force Majeure
I händelse av omständigheter som står utanför Haddox skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Haddox förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Haddox rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Personuppgifter
Haddox ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen. Genom godkännande av köpeavtalet med Haddox samtycker du till att dina uppgifter sparas, för att kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av din orderstatus samt för utskick av erbjudanden från Haddox, eller Haddox samarbetspartners, genom sms, e-mail eller annan direktreklam. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få erbjudanden.

Pris- och Produktinformation
Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig Haddox rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är Haddox inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Övrigt
Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist.
För frågor kring innebörden av dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med Haddoxs kundtjänst. Kontaktuppgifter till kundtjänst finner du på www.haddox.se.